สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.ประกาศกำหนดอัตราเงินงเคราะห์ศพละ 5.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

26 พฤษภาคม 2563

สสธท.ประกาศกำหนดอัตราเงินงเคราะห์ศพละ 5.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพิ่มเติม

ประกาศ. เรื่อง วันเวลาเปิดทำการสำนักงานสมาคม สสธท.

26 พฤษภาคม 2563

ประกาศ. เรื่อง วันเวลาเปิดทำการสำนักงานสมาคม สสธท. 

สสธท.ประกาศกำหนดอัตราเงินงเคราะห์ศพละ 5.05 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

5 พฤษภาคม 2563

สสธท.ประกาศกำหนดอัตราเงินงเคราะห์ศพละ 5.05 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติม

สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

30 เมษายน 2563

             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สมาชิกมีอายุในวันสมัครไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ ไม่รับสมัคร สมาชิกประเภทสมทบบิดา ...

สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

31 มีนาคม 2563

             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 รับสมาชิกอายุไม่เกิน 54 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร ไม่รับสมัคร สมาชิกประเภทสมทบบิดา ...
 
Online:  3
Visits:  1,002,167
Today:  316
PageView/Month:  28,043