สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

14 ตุลาคม 2558

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเอกสาร PDF โหลดที่นี้

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม ครั้งแรก

14 ตุลาคม 2558

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการก่อการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม  ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558และคณะกรรมการมีมติครั้งแรกได้เห็นชอบข้อบังคับกองทุน และ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม ครั้งแรก ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558   เอกสาร PDF โหลดที่นี้  

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

24 กันยายน 2558

    ตามที่สมาคมจัดทำหนังสือส่งลงวันที่ 22 กันยายน.2558 ที่ สสธท.ว.1344/2558     เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558     เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกสมาคม สสธท.     ต้องขออภัย พิมพ์ผิดในกำหนดการเนื่องจากลงวันเสาร์ที่ 21ตุลาคม 2558 ขอแก้ไขเป็นวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้       สสธท. ขอเชิญท่า ...

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 4/2558

24 กันยายน 2558

รอบที่ 4/2558 สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 59 ปี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2558 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก มี 2 ประเภท ดังนี้   1. ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้     (1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล สาธารณสุข และสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ...

ปิดรับสมัคร โครงการประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2

1 กันยายน 2558

จากที่ สสทธ. ได้จัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว ขณะนี้ ยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวได้เต็มแล้ว
 
Online:  3
Visits:  1,184,790
Today:  91
PageView/Month:  22,061