สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สสธท.

24 มีนาคม 2563

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สสธท. เพิ่มเติม Click

สสธท.แจ้งหลักเกณฑ์การขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก สสธท.

17 มีนาคม 2563

สสธท.แจ้งหลักเกณฑ์การขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก สสธท. เอกสารเพิ่มเติม Click

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สสธท.

17 มีนาคม 2563

            สสธท. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. /สมาชิก กสธท. และคณะกรรมการ สสธท./คณะผู้บริหาร กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 279 ท่าน สสธท. ภายใต้การนำของ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสม ...

สสธท. แจ้งยืนยันการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 และขอยกเลิก ภาคเช้า

9 มีนาคม 2563

สสธท. แจ้งยืนยันการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีและขอยกเลิกการสัมมนาวิชาการร่วม 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ภาคเช้า  เพิ่มเติม

สสธท.รับสมัครสมาชิก รอบ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

5 มีนาคม 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 12 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่มีสุขภาพแข็งแรงได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอย่างทั่วถึง  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
Online:  20
Visits:  1,002,143
Today:  292
PageView/Month:  28,019