สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำปี 2559

4 พฤศจิกายน 2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้คำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2559  โดยสมาคมได้ตัดยอดจำนวนการเสียชีวิตของสมาชิกรอบปี (1 พ.ย. 55 - 31 ต.ค. 58)  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558  และได้จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละรอบการรับสมัครและเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ครบ 4,000 บาท กับสมาชิกตามข้อบังคับสมาคม ภายใน ...

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

28 ตุลาคม 2558

       สมาคมกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นคราวน์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดูเอกสารเพิ่มเติม

ประมวลภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 /2558 การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ครั้งแรก กสธท.

26 ตุลาคม 2558

   ประมวลภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ   ครั้งที่ 1/2558  การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ครั้งแรก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นคราวน์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา          ...

คู่มือการประชุมใหญ่วิสามัญ และ การประชุมใหญครั้งแรก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌา

16 ตุลาคม 2558

        สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา รุ่นที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร ซินจ่าวเวียดนาม เยือนเวียดนามกลางเมืองมรดกโลก ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีสมาชิก สสธท. เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจัดตั้งกองทุน เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคม เพิ่มอีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพิ่มส ...

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

14 ตุลาคม 2558

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเอกสาร PDF โหลดที่นี้
 
Online:  6
Visits:  1,607,309
Today:  589
PageView/Month:  55,425