สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สสธท.ประกาศรับสมาชิก วาระพิเศษเดือนกันยายน 2565

31 สิงหาคม 2565

สสธท.ประกาศรับสมาชิก วาระพิเศษเดือนกันยายน 2565 

แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องประชุมภายในอาคารเพชรสะพานบุญ

4 เมษายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องประชุมภายในอาคารเพชรสะพานบุญ

แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน 2565

1 เมษายน 2565

แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมทำการแทนและปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

2 มีนาคม 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทสมาชิก สสธท. ที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย

2 มีนาคม 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษาฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทสมาชิก สสธท. ที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวยุพิน เวชฤทธิ์ สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด จำนวน 1,004,804.08 บาท (หนึ่งล้านสี่พันแปดร้อยสี่บาทแปดสตางค์) 2. นางอำนวย หนูวรรณะ สังกัด ...
 
Online:  14
Visits:  2,514,079
Today:  485
PageView/Month:  532