สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

รับสมัคร รอบ 10/62

30 กันยายน 2562

สสธท. โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 10/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี เปิดโอกาศให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่มีสุขภาพแข็งแรงได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอย่างทั่วถึง ดูเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊ก

พี่รัตนชัยมอบเงินน้ำท่วม

27 กันยายน 2562

        ด้วยสมาคม สสธท.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิก สสธท.ที่ได้รับผลกรทบจากพายุโพดุลในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ ใบช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 จนเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตรอย่างฉับพลัน โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก สสธท. ผ่าน ...

การคุมครองกรณีสมาชิกประเภทสมทบสมัครก่อนสมาชิกประเภทสามัญ

9 กันยายน 2562

การคุมครองกรณีสมาชิกประเภทสมทบสมัครก่อนสมาชิกประเภทสามัญ คลิก

แนวทางการบริหารเงิน

9 กันยายน 2562

แนวทางการบริหารเงินของศูนย์ประสานงานที่ได้รับจากสมาคมตามรอบการจัดสรรเงิน (On Top ) คลิก

แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท.

9 กันยายน 2562

แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. คลิก
 
Online:  2
Visits:  935,524
Today:  100
PageView/Month:  24,618