สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

18 พฤษภาคม 2563

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด รายนายจำเนียร สะอาดเอี่ยม ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานอนามัยสุรินทร์ จำกัด มา ณ ที่นี้

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

18 พฤษภาคม 2563

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รายนายจักพงษ์ ศรีอรรถจันทร์ ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสาธารณสุขเลย จำกัด มา ณ ที่นี้

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบูรณ์ จำกัด

18 พฤษภาคม 2563

         สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบูรณ์จำกัด รายนายวศิน สุขพัฒนานรากุลในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ จำกัด มา ณ ที่นี้

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

18 พฤษภาคม 2563

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด รายนายสมบูรณ์ เจือจารย์ ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสาธารณสุขพิจิตร จำกัด มา ณ ที่นี้

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด

18 พฤษภาคม 2563

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด รายนางจำนงค์ บุตรงามในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด มา ณ ที่นี้

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต สังกัด ชสอ.

12 พฤษภาคม 2563

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต สังกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รายนายพนม ฮวดตี๋ ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสังกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มา ณ ที่นี้

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธ์

8 เมษายน 2563

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธ์ จำกัด รายนางบุญเพ็ง ปัญญาในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลกาฬสินธ์จำกัด มา ณ ที่นี้

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด

8 เมษายน 2563

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายประเสริฐ พุกท่าไม้2.ส.อ.ปฏิมา ชามะเริง3.นายสุดใจ เรืองประโดกในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด มา ณ ที่นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด

7 เมษายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,010,667.06 บาท   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมอนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตรายนายวินัย แก้วพรหม สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด โดย นายแพทย์พิทักพงษ์ จันทร์แดง ประธานกรรมการ พร้อมด ...

สมาชิกสธ.ลพบุรี

22 พฤศจิกายน 2562

    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัยนายกสมคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางอำพร นิ่มตะลุง สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด โดย นายสนธิ์ มาสะอาด กรรมการสมาคม นางวลัย บุญพลอยประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เป็นผู้แทนมอบ ...
 
Online:  4
Visits:  2,602,853
Today:  814
PageView/Month:  7,930