สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่ทายาทสมาชิก จำนวน 3 ราย

27 กันยายน 2561

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่ทายาทสมาชิก จำนวน 3 ราย   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ชุดที่ 4/2561 ครั้งที่ 7 นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม /ประธานกรรมการ กสธท. ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ได้มอบป้ายเงินสง ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายฉัตรชัย ศรีสุวรรณ์

21 กันยายน 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายฉัตรชัย ศรีสุวรรณ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายฉัตรชัย ศรีสุวรรณ์  สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด โดย นายแพทย์ สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ประธานกรรมการสหกรณ์ส ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว คุณ สละ เพชรพันธ์

21 กันยายน 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว คุณสละ  เพชรพันธ์   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อสละ  เพชรพันธ์  สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด โดย น.ส.กัลยาณี คำศรี กรรมการสหกรณ์ออม ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางชูศรี

21 กันยายน 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางชูศรี เทียนดำ   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางชูศรี เทียนดำ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำกัด โดย คณะกรรมการการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายแคล้ว สุวรรณรัตน์

29 สิงหาคม 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายแคล้ว สุวรรณรัตน์   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายแคล้ว สุวรรณรัตน์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด โดย นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล อุปนายก คนที่ 4 และนางสาวจิดาภา ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอุทัย ลูกบัว

29 สิงหาคม 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอุทัย ลูกบัว   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายอุทัย ลูกบัว สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด โดย ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ประธานกรรมการสอ.กรมวิทย์ฯ ดร.สุวร ...

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. คณะกรรมการและผู้จัดการสมาคมมอบเงินสงเคราะห์ นายสง่า นางงามสำโรง

29 สิงหาคม 2561

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. คณะกรรมการและผู้จัดการสมาคมมอบเงินสงเคราะห์ นายสง่า นางงามสำโรง   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายสง่า นางงามสำโรง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. คณะกรรมการและผู้จั ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวิชัย แสงเพ็ชร์

24 สิงหาคม 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวิชัย แสงเพ็ชร์   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายวิชัย แสงเพ็ชร์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด โดย นางภัทรศร นพฤทธิ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ภญ.สิริสิต สายชล

23 สิงหาคม 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ภญ.สิริสิต สายชล   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย ภญ.สิริสิต สายชล สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด โดย นายโสพณ บุญพรหม รองประธาน และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสมหมาย ตาแหลม

23 สิงหาคม 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสมหมาย ตาแหลม   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต นายสมหมาย ตาแหลม สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด โดยนางอารี ชัยทอง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ประสานงาน นางจิรภา ฉิมแสง หัวหน้า ...
 
Online:  5
Visits:  2,602,834
Today:  795
PageView/Month:  7,907