สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

11 มิถุนายน 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายประสพ คนึงเพียร สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด โดย นางระเบียบ ชูวา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,030,740.69 บาทในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อท ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

6 มิถุนายน 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต 2 ราย 1. นายถวิล โพธิ์ชา 2. นายประสิทธิ์ พาดี สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด โดย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,023,637.82 บาท และ 1,014,979.39 บา ...

สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด โดย

5 มิถุนายน 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายคำพันธ์ หลาบคำ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด โดย นายผดุงศักดิ์ จตุรักษ์สมัย ผู้จัดการประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,015,556.57 บาท ในนาม สสธ ...

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสมาชิกเสียชีวิต มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกจำนวน 3 ราย

28 พฤษภาคม 2561

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. และคณะกรมการดำเนินการสมาคมได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิก จำนวน 3 ราย ดังนี้1.สมาชิกเสียชีวิต นางวรรณา รื่นอายุ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด เลขที่ทะเบียนสมาชิก 116702 สาเหตุการเสียชีวิต มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม เป็นเงินจำนวน 1,015,795.12 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ด ...

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด

23 พฤษภาคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายสัมฤทธิ์ บัวอุไร สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด โนายชูวิทย์ ธานี รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,015,527.19 บาท ในนาม สสธท. ขอแสดง ...

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางฉลวย พรรณบัวหลวง

2 พฤษภาคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางฉลวย พรรณบัวหลวง สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำกัด โดย ทันตแพทย์วิวัฒน์ ธาราสมบัติ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,066,370.60 บาท ในนาม สสธ ...

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

2 พฤษภาคม 2561

  วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด นำโดย นายปิ่น นันทะเสน ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายคุณค่าชีวิต สสธท. และ กสธท. ทั้งนี้ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ทำงา ...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

26 เมษายน 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4/2560 และฝ่ายจัดการ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 321 รายและผู้สังเกตุการเข้าร่วมประชุม จำนวน 82 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ส ...

สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ ร่วมกันเป็นพยานการแต่งตั้งผู้ปกครอง

26 เมษายน 2561

สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ  จำกัดร่วมกันเป็นพยานการแต่งตั้งผู้ปกครองโดยชอบธรรม กรณีสมาชิก สสธท.ที่เป็นบิดา มารดา เสียชีวิตพร้อมกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

26 เมษายน 2561

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติ จากพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ นายอนุศาสน์ กมลลานนท์ อดีตนักพ้ฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมพร้อมด้วยค ...
 
Online:  6
Visits:  2,514,087
Today:  493
PageView/Month:  540