สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

26 เมษายน 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนงานโครงการ ปี 2561 นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมฝ่ายจัดการสมาคม ในวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

26 เมษายน 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางเสงี่ยม ก้อนด้วง สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย นายสมัย พูลทอง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,070,499.90 บาทในนาม สสธท. ขอแสดงความเ ...

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

10 สิงหาคม 2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายประเทือง มานิสสรณ์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,072,171.60 บาทในนาม ส ...
 
Online:  10
Visits:  2,514,029
Today:  435
PageView/Month:  479