สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันย์ จำกัด

22 พฤศจิกายน 2562

ด้วยสมาคมฌากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้จัดโครงการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิการยน 2562 สสธท.ขอขอบพระคุณ นางนุชนาฎ แก้วไทย ผู้จัดการ รวมทั้งฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันย์ จำกัด

สสธท.เคลื่อนที่ สธ.ลพบุรี

14 พฤศจิกายน 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้จัดโครงการ สสธท.เคลื่อนที่ สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สสธท.เคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด

29 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562       โดยในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นำโดย จ.ต.ไพโชค คงสุทธิ เหรัญญิก  ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมประจำศูนย์ประสานงาน น.ส พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ...

สสธท.เคลื่อนที่ สธ.สมุทรสาคร

24 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562       โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นำโดย น.ส พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 3 คน ได้เข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ...

สสธท.เคลื่อที่ สอ.พระนครศรีอยุธยา

18 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562       โดยในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562 ฝ่ายจัดการสมาคม รวม 7 คน ได้เริ่มเข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. ...
 
Online:  3
Visits:  1,470,945
Today:  136
PageView/Month:  6,459