สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

เยี่ยมศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด

30 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด   Don't wait for the perfect momentTake the moment and make it perfect.อย่ามัวแต่เฝ้ารอช่วงเวลาดีๆ ในชีวิตแต่จงสร้างช่วงเวลาดีๆให้เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยตัวคุณเองสสธท./ กสธท. เชิญชวนสร้างสะพานบุญให้แด่สมาชิกวิชาชีพชาวสาธารณสุข ในนามของฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณนายประดิษฐ  ฤาเดช กรรมการ สสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน และศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์ส ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชุมพร จำกัด

30 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชุมพร จำกัด   Don't wait for the perfect momentTake the moment and make it perfect.อย่ามัวแต่เฝ้ารอช่วงเวลาดีๆ ในชีวิตแต่จงสร้างช่วงเวลาดีๆให้เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยตัวคุณเองสสธท./ กสธท. เชิญชวนสร้างสะพานบุญให้แด่สมาชิกวิชาชีพชาวสาธารณสุข ในนามของฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณนายประดิษฐ  ฤาเดช กรรมการ สสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมท ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

29 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด   Move out man! Life is fleeting by.Do something worthwhile ,before you die.Leave behind a work sublime,That will outlive you and time.อันชีวิตคนเรา ช่างสั้นนักต้องรู้จักทำประโยชน์ ก่อนจะสายทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ หลังความตายมีความหมายคงอยู่ ตลอดไป"เมื่อมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี แต่เมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า" สสธ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทสมาชิก

29 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายแคล้ว สุวรรณรัตน์ Move out man! Life is fleeting by.Do something worthwhile ,before you die.Leave behind a work sublime,That will outlive you and time.อันชีวิตคนเรา ช่างสั้นนักต้องรู้จักทำประโยชน์ ก่อนจะสายทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ หลังความตายมีความหมายคงอยู่ ตลอดไป"เมื่อมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด

29 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด   Seize the day.Make your lives extraordinaryทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดาสสธท./กสธท. ได้คิดและทำสวัสดิการที่ดี และมีคุณค่าชีวิตที่ดีที่สุด คูณ 2 ให้แก่ชาววิชาชีพสาธารณสุขไทยทั่วประเทศ ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด  ที่ร่วมเป็นสะพานบุญมอบสวัสดิ ...
 
Online:  9
Visits:  1,471,042
Today:  233
PageView/Month:  6,603