สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

29 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด   Seize the day.Make your lives extraordinaryทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดาสสธท./กสธท. ได้คิดและทำสวัสดิการที่ดี และมีคุณค่าชีวิตที่ดีที่สุด คูณ 2 ให้แก่ชาววิชาชีพสาธารณสุขไทยทั่วประเทศ ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ที่ร่วมเป็นสะพานบุญมอบสวัสดิการใ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด

23 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด   Do it now Sometimes “later” becomes “never”   จงทำซะตอนนี้ บางครั้งคำว่า “ไว้ทีหลัง” จะกลายเป็นคำว่า “ไม่มีวัน” สสธท./กสธท. ได้คิดและทำสวัสดิการที่ดีมีคุณค่าที่สุด สำหรับ”วันข้างหน้า”ให้กับคนที่คุณรัก เมื่อยามคุณจากไปในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสห ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด

23 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด Do it now Sometimes “later” becomes “never”   จงทำซะตอนนี้ บางครั้งคำว่า “ไว้ทีหลัง” จะกลายเป็นคำว่า “ไม่มีวัน” สสธท./กสธท. ได้คิดและทำสวัสดิการที่ดีมีคุณค่าที่สุด สำหรับ”วันข้างหน้า”ให้กับคนที่คุณรัก เมื่อยามคุณจากไปในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด

23 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด   If you don’t you in the premiership will never know what. ถ้าคุณไม่ลอง “ก้าว” จะไม่มีวันรู้เลยว่า “ข้างหน้า” เป็นอย่างไร เพียงคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นสมาชิก/ศูนย์ประสานงาน คุณจะรู้ว่า “วันข้างหน้า”คุณได้เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก สสธท./กสธท. ขอมอบสวัสดิการที่ดีที่ส ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา จำกัด

23 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา จำกัด   If you don’t you in the premiership will never know what. ถ้าคุณไม่ลอง “ก้าว” จะไม่มีวันรู้เลยว่า “ข้างหน้า” เป็นอย่างไร เพียงคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นสมาชิก/ศูนย์ประสานงาน คุณจะรู้ว่า “วันข้างหน้า”คุณได้เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก สสธท./กสธท. ขอมอบสวัสดิการที่ดีที่สุ ...
 
Online:  10
Visits:  1,470,970
Today:  161
PageView/Month:  6,488