สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จำกัด

20 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จำกัด   Every day may not be good, but there is something good in every day.“ทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดี แต่มันก็มีสิ่งดีๆบางสิ่งเกิดขึ้นในทุกๆวัน”  สสธท.และกสธท.ขอมอบสิ่งดีๆ ที่ล้ำค่าให้กับชาวสาธารณสุขไทยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเมื่อจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่า ในนามฝ่ายจัดการขอกราบขอบพระคุณศูนย์ประ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด

19 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด   Every day may not be good, but there is something good in every day.“ทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดี แต่มันก็มีสิ่งดีๆบางสิ่งเกิดขึ้นในทุกๆวัน”  สสธท.และกสธท.ขอมอบสิ่งดีๆ ที่ล้ำค่าให้กับชาวสาธารณสุขไทยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเมื่อจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่า ในนามฝ่ายจัดการขอกราบขอบพระคุณศูนย์ประ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

16 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด   คนที่เกิดมามีแต่ “คนช่วยเหลือ” เป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้ว “ได้ช่วยเหลือผู้อื่น” เป็นคนมีบุญกว่า  สสธท.และกสธท.เชิญชวนสร้างสะพานบุญให้วิชาชีพชาวสาธารณสุขด้วยกัน ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด โดยท่านประธานกรรมการ นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ส.อ พิชัย สุธรรมบุต ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด

16 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด   คนที่เกิดมามีแต่ “คนช่วยเหลือ” เป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้ว “ได้ช่วยเหลือผู้อื่น” เป็นคนมีบุญกว่า  สสธท.และกสธท.เชิญชวนสร้างสะพานบุญให้วิชาชีพชาวสาธารณสุขด้วยกัน ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด โดยท่านประธานกรรมการ นายปรีชา ฤทธิ์ทอง และนางสาวยุพาพร เดชะ เจ้ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด

15 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด   “สสธท. และกสธท. คือการทิ้งความมั่นคงทางการเงินไว้ให้คนที่คุณรัก และห่วงใย เมื่อคุณต้องจากไป” ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด โดยท่านประธานกรรมการ นายวรายุส วรรณวิไล นางกัณฑิมา เตียววิริยะกุล รองประธานกรรมการ นายสฐากูร  มหาวิจิตร เหรัญญิก และนางสาวจิตแก้ว ชี้เจริญ ผู้จัดการศูน ...
 
Online:  3
Visits:  1,470,935
Today:  126
PageView/Month:  6,445