สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี

9 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี   ชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิด แต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่คุณทำ สสธท/กสธท คิดและทำสวัสดิการที่ดีที่สุดแด่วิชาชีพสาธารณสุขไทยในนามฝ่ายกราบจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ นางลมัย แดงประดิษฐ์ ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน และนางสาวปิยะนาถ ตัมภิวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขปัตตานี จำกัด

9 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขปัตตานี จำกัด   ชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิด แต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่คุณทำ สสธท/กสธท คิดและทำสวัสดิการที่ดีที่สุดแด่วิชาชีพสาธารณสุขไทยในนามฝ่ายกราบจัดการขอขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสาธารณสุขปัตตานี จำกัด โดย นายโสภณ บุญพรหม รองประธานกรรมการ นางสาวสุวรรณา หนูพุ่ม ผู้จัดการ และนางสาวอายีซะห์ โตะเลาะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เยี่ยมศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลเบตง จำกัด

8 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลเบตง จำกัด   โอกาสเกิดขึ้นเองไม่ได้ คุณต่างหากที่ต้องสร้างมันขึ้นมา สสธท/กสธท ก็เช่นกันค่ะ สวัสดิการที่ดีที่สุดของชาวสาธารณสุขไทย เพียงคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นสมาชิก/เป็นศูนย์ประสานงานเท่ากับคุณได้สร้างคุณค่าให้กับคนที่คุณรัก เชื่อมต่อสะพานบุญให้กับสมาชิก ในนามฝ่ายจัดการ กราบขอบพระคุณศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลเบตง จำกัด โดย คณะกรรมการและ นางวาสนา สนไชย เ ...

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขยะลา จำกัด

8 สิงหาคม 2561

เยี่ยมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขยะลา จำกัด   โอกาสเกิดขึ้นเองไม่ได้ คุณต่างหากที่ต้องสร้างมันขึ้นมา สสธท/กสธท ก็เช่นกันค่ะ สวัสดิการที่ดีที่สุดของชาวสาธารณสุขไทย เพียงคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นสมาชิก/เป็นศูนย์ประสานงานเท่ากับคุณได้สร้างคุณค่าให้กับคนที่คุณรัก เชื่อมต่อสะพานบุญให้กับสมาชิก ในนามฝ่ายจัดการ กราบขอบพระคุณศูนย์ประสานงานสาธารณสุขยะลา จำกัด โดย นายอาบัสท์ สามะ ประธานกรร ...

ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด

7 สิงหาคม 2561

ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด   “ความรักเป็นสิ่งที่มีค่า แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าความรักนั้นมีอยู่จริง “ สสธท/กสธท ขอมอบสวัสดิการที่ล้ำค่าแด่คนที่คุณรัก เมื่อยามคุณจากไป ในนามฝ่ายจัดการ ขอกราบขอบพระคุณศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด โดยคณะกรรมการศูนย์ประสานงานและ นางสาววาสนา ศรีใบเกลี้ยง ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของนายโสภณ ...
 
Online:  2
Visits:  1,470,906
Today:  97
PageView/Month:  6,403