สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำปี 2559

4 พฤศจิกายน 2558

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม 3131

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้คำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2559  โดยสมาคมได้ตัดยอดจำนวนการเสียชีวิตของสมาชิกรอบปี (1 พ.ย. 55 - 31 ต.ค. 58)  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558  และได้จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละรอบการรับสมัครและเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ครบ 4,000 บาท กับสมาชิกตามข้อบังคับสมาคม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ดังนี้

   1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสมาคมหรือสถานที่กำหนด ได้แก่ สหกรณ์ที่เป็นศูนย์

   2. ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์

   3. กรณีศูนย์ประสานงานรวบรวมเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกหรือเงินปันผลสหกรณ์นั้น ให้ศูนย์ประสานงานโอนเงินดังกล่าวให้สมาคมภายใน 7 วันหลังการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์นั้นๆ  กรณีสมาชิกสมัครตรงให้ดำเนินการตาม ข้อ 1 หรือ ข้อ 2

 

Bookmark and Share
 
Online:  7
Visits:  1,112,399
Today:  965
PageView/Month:  17,120