สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

แขกแก้วสะพานบุญ

3 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์  ออมทรัพย์ โรงพยาบาล สาธารณสุข ทั่วประเทศ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนก่อสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างเสบียงบุญเป็นสถานปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้ว  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดย สสธท. ได้สมทบทุน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ กสธท. สมทบทุนอีก จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และได้จัดกองบุญรวม 100 กองๆ ละ 20,000 บาท กำหนดการ วางศิลาฤกษ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 11)

Bookmark and Share
 
Online:  4
Visits:  935,542
Today:  118
PageView/Month:  24,638