สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

หมอสมชาย

4 ตุลาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม โดยตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 มอบหมายให้ นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต กรรมการสมาคม ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ประธานฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ดังนี้่

1.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จำกัด

2.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด

3.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด

4.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด

5.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเบตง จำกัด

6.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด

7.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยะลา จำกัด

Bookmark and Share
 
Online:  6
Visits:  869,385
Today:  220
PageView/Month:  8,404