สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

30 เมษายน 2563

             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สมาชิกมีอายุในวันสมัครไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์

ไม่รับสมัคร สมาชิกประเภทสมทบบิดา-มารดา และสมทบคู่สมรส

เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติที่มีสุขภาพแข็งแรง ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอย่างทั่วถึง                         

ดาวน์โหลด

Bookmark and Share
 
Online:  7
Visits:  914,925
Today:  595
PageView/Month:  20,134