สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในนามศูนย์ประสานงาน สสธท. ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

23 มีนาคม 2564

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 24 มีนาคม 2564

เข้าชม 65

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นายวรศักดิ์  ขวัญเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกราย นางจุฑาภรณ์  วงษา สมาชิก สสธท. เลขที่ .... ประเภทสามัญ จำนวน 1,053,245.00 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Bookmark and Share
 
Online:  3
Visits:  1,067,456
Today:  8
PageView/Month:  12,018