สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทสมาชิก สสธท. ที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย

2 มีนาคม 2565

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 2 มีนาคม 2565

เข้าชม 95

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษาฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทสมาชิก สสธท. ที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวยุพิน เวชฤทธิ์ สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด จำนวน 1,004,804.08 บาท (หนึ่งล้านสี่พันแปดร้อยสี่บาทแปดสตางค์)
2. นางอำนวย หนูวรรณะ สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จำนวน 1,005,665.76 บาท (หนึ่งล้านห้าพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ ที่นี้
“ เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า”
Bookmark and Share
 
Online:  9
Visits:  1,354,886
Today:  382
PageView/Month:  32,306