สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 และกสธท. ล้านที่ 3 ให้กับทายาทผู้เสียชีต

15 มิถุนายน 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. และประธานกรรมการ กสธท. ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการ สสธท. และกรรมการเลขานุการและผู้จัดการ กสธท. นายสนธิ์ มาสอาด ประธานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด และเป็นกรรมการ สสธท. และ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานฯ ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 และเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตราย นายสิทธิชัย กิตติณิชกุล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด ดังนี้
สสธท. ล้านที่ 1 จำนวนเงิน 1,011,706.02 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกบาทสองสตางค์)
กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
กสธท. ล้านที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย
"เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X3"

 

Bookmark and Share
 
Online:  9
Visits:  1,354,905
Today:  401
PageView/Month:  32,337