สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

26 เมษายน 2561

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติ จากพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ นายอนุศาสน์ กมลลานนท์ อดีตนักพ้ฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการร่วมถ่ายภาพมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 2 รายดังนี้ 
1. ทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของ นางโสภา ทองบุญเหลือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จำกัด รับมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1,022,885.16 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) 
2. ทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของ นางเยี่ยม วงษ์จารย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด รับมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1,021,492.35 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)


Bookmark and Share
 
Online:  8
Visits:  2,514,094
Today:  500
PageView/Month:  547