สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสมาชิกเสียชีวิต มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกจำนวน 3 ราย

28 พฤษภาคม 2561

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. และคณะกรมการดำเนินการสมาคมได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิก จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.สมาชิกเสียชีวิต นางวรรณา รื่นอายุ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด เลขที่ทะเบียนสมาชิก 116702 สาเหตุการเสียชีวิต มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม เป็นเงินจำนวน 1,015,795.12 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบสองสตางค์)
2.สมาชิกเสียชีวิต นายเอนก นพรัตน์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด (สสธท.) เลขที่ทะเบียนสมาชิก 115951 สาเหตุการเสียชีวิต มะเร็งตับระยะสุดท้าย เป็นเงินจำนวน 1,017,244.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
3.สมาชิกเสียชีวิต นายระพิน ศรีจั่นเพ็ชร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด เลขที่ทะเบียนสมาชิก 121968 สาเหตุการเสียชีวิต ชราภาพ เป็นเงินจำนวน 1,015,905.18 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าบาทสิบแปดสตางค์)Bookmark and Share
 
Online:  4
Visits:  2,513,932
Today:  338
PageView/Month:  373