สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอุทัย ลูกบัว

29 สิงหาคม 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอุทัย ลูกบัว

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายอุทัย ลูกบัว สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด โดย ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ประธานกรรมการสอ.กรมวิทย์ฯ ดร.สุวรรณา เธียรอังกูร รองประธาน น.ส.วันทนา อัครปัญญาวิทย์ รองประธาน และคณะกรรมกรดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,019,659.84 บาท

ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

Bookmark and Share
 
Online:  14
Visits:  1,607,371
Today:  651
PageView/Month:  55,508