สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว คุณ สละ เพชรพันธ์

21 กันยายน 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว คุณสละ  เพชรพันธ์

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อสละ  เพชรพันธ์  สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด โดย น.ส.กัลยาณี คำศรี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,010,990.40 บาท 

 

 ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

มีสมาชิกหลายท่านได้เขียนข้อเสนอแนะในการประชุมวิชาการครั้งต่อไป ดังนี้

1.             วางแผนการเดินทางยังไม่ดี ใช้เวลาเดินทางมากเกินไป (3)

2.             ควรจัดสัมมนาในห้อง ประชุม 1 วัน ของการทัศนศึกษา อยากให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพราะกิจกรรมจะทำให้รู้จักกันมากขึ้น (1)

3.             รถคับแคบ รถแอร์ไม่เย็น ไมโครโฟนไม่ดี (1)

4.             ระยะเวลาในการจัดงานเลี้ยงน้อยเกินไป กรณีผู้เข้าร่วมไม่มาก อยากให้มีการกล่าวแนะนำตัว และส่งตัวแทนระหว่างโต๊ะ เพื่อแสดงกิจกรรมบนเวที (1)

5.             ครั้งต่อไปอยากให้จัดที่ญี่ปุ่น (3) ,ภูฏาน (1)

Bookmark and Share
 
Online:  6
Visits:  1,607,325
Today:  605
PageView/Month:  55,444