สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่ทายาทสมาชิก จำนวน 3 ราย

27 กันยายน 2561

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่ทายาทสมาชิก จำนวน 3 ราย

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ชุดที่ 4/2561 ครั้งที่ 7 นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม 
/ประธานกรรมการ กสธท. ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. ทายาทของนางชูจิตร นาชีวะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด จำนวน 1,026,406.86 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกบาทแปดสิบหกสตางค์) 
2. ทายาทของนายภักดี ไชยเยศ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3. ทายาทของนางเอื้อบุญ สุวรรณเดชา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ในนาม สสธท.และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ซึ่งลำดับที่ 2-3 ไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานของกองทุนสวัสดิการ ล้านที่ 2 จึงขอให้ทายาทมารับมอบป้ายโดยตรง "เมื่อมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี แต่เมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2 ".

 


Bookmark and Share
 
Online:  5
Visits:  1,607,347
Today:  627
PageView/Month:  55,475