สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด มอบเงินทายาท นางชุลีรัตน์. สิงหะจูฑะ

22 ตุลาคม 2561

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด มอบเงินทายาท นางชุลีรัตน์. สิงหะจูฑะ

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางชุลีรัตน์. สิงหะจูฑะ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด โดย นายแพทย์ยงยศ. พลอยภัทรภิญโญประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด  ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ จำนวนเงิน 1,052,287.50 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

นนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

Bookmark and Share
 
Online:  6
Visits:  1,607,350
Today:  630
PageView/Month:  55,480