สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สมาชิกสธ.ลพบุรี

22 พฤศจิกายน 2562

    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัยนายกสมคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางอำพร นิ่มตะลุง สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด โดย นายสนธิ์ มาสะอาด กรรมการสมาคม นางวลัย บุญพลอยประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,006,241.98 บาท (หนึ่งล้านหกพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

 ในนาม สสธท.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี มา ณ ที่นี้

Bookmark and Share
 
Online:  7
Visits:  1,607,276
Today:  556
PageView/Month:  55,354