สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.เคลื่อนที่

9 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
      โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นำโดยนายประดิษฐ? ฤาเดช ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคม? กรรมการประจำศูนย์ประสานงาน และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 4 คน ได้เข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. จำนวน 507 ราย
      ทั้งนี้ สสธท. ขอขอบพระคุณนายสิทธิพร? ทรัพย์แสนดี? ประธานกรรมการ? นางดุสดี? สุวรรณนุ่ม? ผู้จัดการ?และ?นางสาวณัฐนี เซี่ยงใช่? เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี? จำกัด  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ รวมทั้งจัดเครื่องดื่ม อาหารว่างให้แก่เจ้าหน้าที่ สสธท. จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

Bookmark and Share
 
Online:  4
Visits:  814,975
Today:  58
PageView/Month:  8,893