สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.เคลื่อนที่

9 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
      โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นำโดยนายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการสมาคม กรรมการประจำศูนย์ประสานงาน และ น.ส พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 4 คน ได้เข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. จำนวน 428 ราย
      ทั้งนี้ สสธท. ขอขอบพระคุณฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการจำกัด  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ รวมทั้งจัดเครื่องดื่ม อาหารว่างให้แก่เจ้าหน้าที่ สสธท. จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

Bookmark and Share
 
Online:  2
Visits:  814,969
Today:  52
PageView/Month:  8,887