สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.เคลื่อนที่

9 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
      โดยในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นำโดย น.ส พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 3 คน ได้เข้าสแกนเอกสารที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จำกัด ซึ่งมีสมาชิก  สสธท. จำนวน 79 ราย
      ทั้งนี้ สสธท. ขอขอบพระคุณฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จำกัด  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

Bookmark and Share
 
Online:  6
Visits:  888,359
Today:  534
PageView/Month:  7,036