สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.เคลื่อที่ สอ.พระนครศรีอยุธยา

18 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
      โดยในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562 ฝ่ายจัดการสมาคม รวม 7 คน ได้เริ่มเข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. จำนวน 3,730 ราย
      ทั้งนี้ สสธท . ขอกราบขอบพระคุณ  นายจิระวัฒน์  ศรีเอมโอฐ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ?สุข?พระนครศรีอยุธยา ?จำกัด? และฝ่ายจัดการของศูนย์ประสานงาน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ รวมทั้งจัดเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สสธท. จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Bookmark and Share
 
Online:  8
Visits:  914,902
Today:  572
PageView/Month:  20,087