สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.เคลื่อนที่ สธ.สมุทรสาคร

24 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
      โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นำโดย น.ส พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 3 คน ได้เข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสาคร จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. จำนวน 541 ราย
      ทั้งนี้ สสธท. ขอกราบขอบพระคุณ นายสมจิตต จันทร์อัมพร ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการ นางนิลุบล อิ่มทอง กรรมการและผู้จัดการ ตลอดจนฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสาคร จำกัด ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ รวมทั้งจัดเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สสธท. จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Bookmark and Share
 
Online:  3
Visits:  1,209,090
Today:  72
PageView/Month:  35,766