สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สสธท.เคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด

29 ตุลาคม 2562

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ได้จัดโครงการ สสธท. เคลื่อนที่สแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
      โดยในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นำโดย จ.ต.ไพโชค คงสุทธิ เหรัญญิก  ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมประจำศูนย์ประสานงาน น.ส พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม รวม 5 คน ได้เข้าสแกนเอกสาร ที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า จำกัด ซึ่งมีสมาชิก สสธท. จำนวน  483 ราย
      ทั้งนี้ สสธท. ขอกราบขอบพระคุณ นางรัชนีวรรณ พรหมจันทร์ ประธานกรรมการ และนายณัฐวัฒน์ ทั่งกลาง กรรมการและผู้จัดการ ตลอดจนฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า จำกัด ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ รวมทั้งจัดเครื่องดื่ม อาหารเช้า  อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สสธท. จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

Bookmark and Share
 
Online:  4
Visits:  1,209,081
Today:  63
PageView/Month:  35,757