สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันย์ จำกัด

22 พฤศจิกายน 2562

ด้วยสมาคมฌากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้จัดโครงการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิการยน 2562
 สสธท.ขอขอบพระคุณ นางนุชนาฎ แก้วไทย ผู้จัดการ รวมทั้งฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันย์ จำกัด

Bookmark and Share
 
Online:  2
Visits:  1,209,115
Today:  97
PageView/Month:  35,795