สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สธ.ประจวบคีรีขันย์ จำกัด

22 พฤศจิกายน 2562

ด้วยสมาคมฌากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้จัดโครงการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิการยน 2562
 สสธท.ขอขอบพระคุณ นางนุชนาฎ แก้วไทย กรรมการและผู้จัดการ รวมทั้งฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขประจวบคีรีขันย์ จำกัด

Bookmark and Share
 
Online:  3
Visits:  2,602,867
Today:  828
PageView/Month:  7,944