สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

ระเบียบสมาคม พ.ศ.2562  
ระเบียบว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2562  
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2562  
ระเบียบว่าด้วย กองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2562  
ระเบียบกองทุนเพื่อความมั่นคงว่าด้วย การจ่ายเงินกองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2562 
 
 
ระเบียบสมาคม พ.ศ.2563  
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563  
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2563
 
 
  

  
Online:  6
Visits:  914,921
Today:  591
PageView/Month:  20,126