สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

         ใบชำระเงินต่ออายุ ประจำปี 2564 (Bill Payment)

                            สำหรับสมาชิกสมัครตรง                                            

   
   
 

  1. (ตรง)สาธารณสุขตราด (สสธท.)
  2. (ตรง)สาธารณสุขสมุทรปราการ (สสธท.)
  3. (ตรง)สาธารณสุขสตูล (สสธท.)
  4. (ตรง)โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (สสธท.)
  5. (ตรง)สาธารณสุขอุบลราชธานี (สสธท.)
  6. (ตรง)สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา (สสธท.) 

  7. (ตรง)สาธารณสุขนครสวรรค์ (สสธท.)
  8. (ตรง)โรงพยาบาลสระบุรี (สสธท.)
  9. (ตรง)โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (สสธท.)
10. (ตรง)สาธารณสุขชัยนาท (สสธท.)
11. (ตรง)สาธารณสุขลำพูน (สสธท.)
12. (ตรง)โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (สสธท.)
13. (ตรง)วชิรพยาบาล (สสธท.)
14. (ตรง)โรงพยาบาลพุทธชินราช (สสธท.)
15. (ตรง)สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (สสธท.)
16. (ตรง)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสธท.)
17. (ตรง)สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี (สสธท.)
18. (ตรง)โรงพยาบาลกำแพงเพชร (สสธท.)
19. (ตรง)สาธารณสุขสุพรรณบุรี (สสธท.)
20. (ตรง)โรงพยาบาลชลบุรี (สสธท.)
21. (ตรง)โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี (สสธท.)
22. (ตรง)กรมสุขภาพจิต (สสธท.)
23. (ตรง)โรงพยาบาลตำรวจ (สสธท.)
24. (ตรง)โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม (สสธท.)
25. (ตรง)โรงพยาบาลโพธาราม (สสธท.)
26. (ตรง)โรงพยาบาลน่าน (สสธท.)
27. (ตรง) โรงพยาบาลสวนปรุง (สสธท.)
28. (ตรง)อนามัยสุรินทร์ (สสธท.)
29. (ตรง)โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี สสธท.
30. (ตรง)สาธารณสุขกาญจนบุรี (สสธท.)
31. (ตรง)สาธารณสุขนราธิวาส (สสธท.)
32. (ตรง)โรงพยาบาลบ้านโป่ง (สสธท.)
33. (ตรง)โรงพยาบาลเเพร่ (สสธท.)
34. (ตรง)กรมการเเพทย์ (สสธท.)
35. (ตรง)โรงพยาบาลสมุทรปราการ(สสธท.)
36. (ตรง)สาธารณสุขลำปาง (สสธท.)
37. (ตรง)สาธารณสุขนครราชสีมา (สสธท.)
38. (ตรง)โรงพยาบาลลำปาง  (สสธท.)
39. (ตรง)สาธารณสุขตรัง (สสธท.)
40. (ตรง)กรมควบคุมโรค (สสธท.)
41. (ตรง)ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น (สสธท.)
42. (ตรง)โรงพยาบาลเลิดสิน (สสธท.)
43. (ตรง)สาธารณสุขชัยภูมิ (สสธท.)
44. (ตรง)โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (สสธท.)
45. (ตรง)สาธารณสุขนครศรีธรรมราช (สสธท.)
46. (ตรง)สาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์ (สสธท.)
47. (ตรง)สาธารณสุขกาฬสินธุ์ (สสธท.)
48. (ตรง)สาธารณสุขนนทบุรี (สสธท.)
49. (ตรง)ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ (สสธท.)

 50. (ตรง)โรงพยาบาลยโสธร (สสธท.)

51. (ตรง)สาธารณสุขนครปฐม (สสธท.)
52. (ตรง)สาธารณสุขราชบุรี (สสธท.)
53. (ตรง)สาธารณสุขชลบุรี (สสธท.)
54. (ตรง)โรงพยาบาลประสาท (สสธท.)
55. (ตรง)สาธารณสุขเพชรบูรณ์ (สสธท.)
56. (ตรง)สาธารณสุขพังงา (สสธท.)
57. (ตรง)สาธารณสุขยะลา (สสธท.)
58. (ตรง)สาธารณสุขตาก (สสธท.)
59. (ตรง)โรงพยาบาลกำแพงเพชร (สสธท.)
60. (ตรง)สาธารณสุขเลย (สสธท.) 

 61. (ตรง)โรงพยาบาลมหาสารคาม (สสธท.)
62. (ตรง)สาธารณสุขสระบุรี (สสธท.)
63. (ตรง) สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสธท.)
64. (ตรง)สาธารณสุขพิษณุโลก (สสธท.)
65. (ตรง)โรงพยบาลมหาราชนครราชสีมา (สสธท.)
66. (ตรง)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (สสธท.)
67. (ตรง)สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสธท.)
68. (ตรง) สาธารณสุขพัทลุง (สสธท.)
69. (ตรง)สาธารณสุขน่าน (สสธท.)
70. (ตรง)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สสธท)

 

 

 
Online:  2
Visits:  1,002,170
Today:  319
PageView/Month:  28,046